tiistai 29. tammikuuta 2013

Susiristiriidat ja vääryyskokemuksen poistaminen


Susikannan hallinta on jatkuvien ristiriitojen lähde. Kuten ristiriidoissa yleensäkin, myös susiasioissa hallinnan ristiriitojen taustalla on vääryyskokemus. Vääryyskokemus syntyy silloin, kun henkilö kokee oikeutensa tulleen loukatuksi. Susireviirillä moni lammastalouden harjoittaja kokee suden läsnäolon loukkaavan hänen oikeuttaan harjoittaa elinkeinoaan. Monet vanhemmat ovat nostaneet esiin lapsiensa oikeuden turvalliseen koulutiehen tai omaan pihapiiriin. Lainsäädännön mukaan myös sudella on oikeus oloonsa. Vääryyskokemuksissa koetut oikeudet ovat vastakkain.

Kokemus siitä että oikeutta on jonkun toimesta loukattu synnyttää negatiivisia sosiaalisia tunteita – kiukkua, turhautumista ja inhoa. Kiukkua tunkeutujaa ja sen sallijaa kohtaan, turhautumista alati epäonnistuviin ratkaisuyrityksiin, ja inhoa tilanteesta hyötyviä muita toimijoita kohtaan. Vääryyskokemuksien ja tilanteeseen liittyvien oikeuksien tunnistaminen ja käsittely ovat ristiriitojen hallinnan ydintä. Olennaista olisi löytää uskottava ja hyväksyttävä perustelu sille, miksi yhden oikeus painaa jossakin tilanteessa enemmän kuin toisen. Silloin kun osapuolet ovat oikeuteensa oikeutettuja, pitää olla jonkinlainen mekanismi, jolla heikommalle jäävälle korvataan tai hyvitetään se, että hänen oikeutensa kääntyikin velvollisuudeksi hyväksyä ja kantaa toisten oikeuksien harjoittamisesta seuraavat kielteiset vaikutukset.

Suomessa suden läsnäolosta koituvan haitan kärsijöille tarjotaan koulukyytejä tai aitamateriaaleja ja maksetaan korvauksia suden tappamista koti- tai tuotantoeläimistä. Koska kiukku ja turhautuminen eivät ota laantuakseen, vaikuttaa siltä, että suden kohdalla vahinkoja tilkitsevät korvaukset eivät ainakaan kaikkien kohdalla kata kokonaan vääryyskokemuksen ja hyvinvointitappioiden todellista sisältöä. Sudesta aiheutuvat ristiriidat ovat tällaisten hallinnollis-taloudellisten hyvinvointilaskelmien tuolla   puolen. Ristiriidat ovat syvemmällä. Ne kumpuavat elämäntapojen ja elämänmuotojen erilaisuudesta ja näiden elämäntapojen pyrkimyksestä pitää itsensä elinvoimaisina.

Siksi susiriidat tuskin loppuvat rahalla, hyvityksillä tai keskustelulla. Susiriitojen ratkaisu edellyttää toimintaa, erityisesti susireviirille ulottuvaa konkreettista yhteistoimintaa. Tämäkään ei kuitenkaan yksi riitä. Suunnan näyttäjäksi tarvitaan yhteisesti hyväksytty yleinen päämäärä. Päämäärä ei voi olla konkreettisen tarkka, koska ristiriitaisessa tilanteessa erilaisia elämäntapoja tukevat arvot, intressit ja uskomukset vain entisestään voimistavat ristiriitoja. Päämäärän on oltava sellainen, jonka kaikki osapuolet voivat hyväksyä ja sen toteuttamiseen sitoutua. Yhdelläkään intressiryhmällä ei tuolloin ole mitään erityistä tai yleistä perustetta olla osallistumatta päämäärän toteuttamiseen.

Susikannan hoitosuunnitelman päivitys käynnistyy 2013, ja se tarjoaa tällaiselle yleisen päämäärän ohjaamalle prosessille lupaavan lähtökohdan. Samalla kun prosessin kuluessa vääryyskokemukset ja oikeudet nousevat konkreettisesti esiin, avautuu väylä paikallisille kokeiluille, ratkaisuille ja toimintatavoille. Tämä kuitenkin pitkälti edellyttäisi konkreettisen hoitosuunnitelmatyön ja kannanhoitosuunnitelman toimeenpanon jalkautumista reviiritasolle ja pyrkimystä sovittaa yhteen suden ja ihmisten elämäntavat, oikeudet ja velvollisuudet käytännöllisin ratkaisuin.

Susiasioiden jatkuva reviirikohtainen hallinta edellyttää tietoa, koordinaatiota, tukea ja yhteistyöhön liittyviä päätöksiä. Mutta mikä olisi se yhteenliittymä, joka ottaisi kontolleen kannanhoitosuunnitelman toimeenpanossa reviirikohtaisen yhteistyön käytännön koordinoinnin, vääryyskokemusten tunnistamisen ja vähentämisen sekä mahdollisten uusien mahdollisuuksien ja hyötyvirtojen tarkastelun ja valjastamisen. Alueellinen riistaneuvosto? Suurpetoneuvottelukunta? Alueellinen riistakeskus? Reviirin riistanhoitoyhdistysten muodostama kokonaisuus? Reviirin metsästysseurat? Vai ihan joku muu?

2 kommenttia:

  1. Yksi vaihtoehto tappamiselle voisi olla organisoitu karkoittaminen. Mitä karkoittaminen sitten sisältäisi olisi tapauskohtaista, sillä tulevaisuutta ajatellen olisi parhainta käyttää vähiten agressiivista, toimivaa karkoitusmetodia. Jos tilanne sitten uusiutuu ja tämä alkiperäinen karkoitusmetodi muuttuu hyödyttömäksi, voidaan siirtyä voimakkaampaan metodiin. Vasta viimekädessä, kun kaikkein voimakkainkaan karkoitustoimenpide ei tuota tulosta, voidaan käyttää letaalia keinoa susien haittojen poistamiseen.

    Keinovalikoiman luomiseen pitäisi vain saada jotain tietoa siitä, millaisessa tilanteessa millainenkin keino olisi tarpeeksi voimakas ja mitä keinoja mm. maailmalla on havaittu toimiviksi. Myöskin syy siihen miksi sudet alun alkaen ovat tulossa pihoille tms olisi selvitettävä. Onko kyse nälästä, haukkuvan koiran aiheuttamasta reviirin puolustamisesta, saaliin jäljittämisestä vai ihan vain muuten reviirillä kulkemisesta.

    VastaaPoista
  2. Lisää ihmisten luottamusta RKTL:n tietoihin vähentää se, että paikallisilla on tietoja laumoista, jotka eivät koskaan päädy kuitenkaan päädy virallisiin tietoihin. Tämä saa ihmiset inhoamaan koko susipolitiikkaa, kun susien virallinen määrä jää heidän paikallisia laumojaan vajaaksi. Paljon internetin keskustelupalstoilta kuuluu näistä "olemattomista" laumoista, Etelä-Savossa on kuuleman mukaan ollut jo vuosia lauma, mutta koskaan se ei ole virallisiin tietoihin päässyt. Samoiten nyt viimeisimmän kanta-arvion tultua julki, on jopa 9 suden lauma jäänyt uupumaan, joka on nähty Vampulassa 08.02.2013.

    Missä on vika? Jätetäänkö havaintoja ilmoittamatta vai jäävätkö ne täysin vaille huomiota?

    VastaaPoista