PUBLICATIONS

Sandström, C., Sjölander-Lindqvist, A., Pellikka, J., Hiedanpää, J., Krange, O., & Skogen, K. 2018. Governing large carnivores in Fennoscandia. In: Hovardas T. (ed.): Between politics and management. Routledge.

Pellikka, J., Artell, J., Rautiainen, M. & Putaala, A. 2018. Valtion maiden kanalintulupametsästäjät. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja B 241 [pdf]

Pellikka, J. & Hiedanpää, J. 2017. Looking for a common ground: useful knowledge and adaptation in wolf politics in southwestern Finland. Wildlife Biology .[pdf]

Hiedanpää, J. & Pellikka, J. 2017. Preadaptative Transactions and Institutional Change: Wolf-critical activism in southwestern Finland. Environmental Policy and Governance. [First online] [pdf]

Pellikka, J., Juutinen, A. ja Eskelinen, P. 2017. Metsästyksen ja riistanhoidon arvo: Tutkimus. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 67/2017. Luonnonvarakeskus, Helsinki. 32 s. [pdf]

Hiedanpää, J. & Pellikka, J. 2017. Metsäpeuran palautusistutuksen sosiaalisten vaikutusten arviointi Seitsemisen kansallispuistossa ja lähiympäristössä. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 34/2017. [pdf].

Salo, M., Hiedanpää, J., Luoma, M. & Pellikka, J. 2017: Nudging the impasse? Lessons from the nationwide online wolf management forum in Finland. Society & Natural Resources. Doi 10.1080/08941920.2016.1273416.

Hiedanpää, J., Kalliolevo, H., Salo, M., Pellikka, J. & Luoma, M. 2016. Payments for Improved Ecostructure (PIE): Funding for the Coexistence of Humans and Wolves in Finland. Environmental Management 58: 518–533. First online: 21 June 2016. Doi 10.1007/s00267-016-0724-0

Hiedanpää, J. & Pellikka, J. 2016. Metsäpeurojen mahdolliseen palautusistutukseen liittyviä vaikutuksia – kevään 2013 ja syksyn 2016 metsäpeurafoorumien antia. [pdf]

Pellikka, J., Hiedanpää, J., Nieminen, J. & Laulumaa, M. 2016. Peräytyen, huomiotta jättäen vai neuvotellen – miten toimitaan hirvenmetsästäjien ja ulkoilijoiden kohtaamisissa? Suomen Riista 62: 55–70. [pdf]

Helle, P., Pellikka, J., Kauhala, K. & Forsman, L. 2016. Pienriistan metsästysverotus Suomessa 1996–2015. Suomen Riista 62: 83–98. [pdf]

Soini, K., Pellikka, J. & Hiedanpää, J. 2016. Metsästys ja moraalitalous. Maaseudun uusi aika 1/2016, 5–20. [pdf]

Ruusila, V. & Pellikka, J. 2016 (eds.): Transdisciplinary Wildlife Management: The XVI Nordic Congress of Wildlife Research, Arctic Centre, Rovaniemi, Finland, May 31-June 3, 2016: Abstracts. – Natural resources and bioeconomy studies 21/2016. 56 s. [pdf]

Pellikka, J., Juutinen, A., & Eskelinen, P. 2016: Riistatalouden hyvinvointivaikutukset – esiselvitys. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 22/2016. 27 s. [pdf]

Hiedanpää, J., Pellikka, J. & Ojalammi, S. 2016. Meet the parents: emotional regime and the reception of the grey wolf return in Southwestern Finland. Trace — Finnish Journal for Human-Animal Studies 2:4–27.  [pdf]

Hiedanpää, J. & Ratamäki, O. 2015. Suden kanssa. Teoksessa Hiedanpää, J. & Ratamäki, O. (toim.) Suden kanssa. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus. Ss. 5–15. [Lisätietoa saatavuudesta]

Hiedanpää, J. & Pellikka, J. 2015. Mikropolitiikka ja susiasioiden hallinta Lounais-Suomessa. Teoksessa Hiedanpää, J. & Ratamäki, O. (toim.) Suden kanssa. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus. Ss. 197–218. [pdf]

Hiedanpää, J., Boitani, L., Mulej, J., Soethe, N., Pellikka, J., Beringer, A., Skrbinšek, A.J. & Marinko, U. 2015. Hallinnan tavat ja suden suojelu Italiassa, Saksassa, Sloveniassa ja Suomessa. Teoksessa Hiedanpää, J. & Ratamäki, O. (toim.) Suden kanssa. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus. Ss. 244–270 [pdf].

Hiedanpää, J., Salo, M. & Kotilainen, J. 2015. Teleodynamics and institutional change: The hardship of protecting the amur tiger, big-leaf mahogany and grey wolf. Journal of Nature Conservation 26, 36–44. [pdf]

Hiedanpää, J. 2015. Susi on ihmiselle susi. Teoksessa Hiedanpää, J. (toim.) Luonto työmaana: Kasvutarinoita Satakunnasta. Pori: Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy. Ss. 36–54.

Ojalammi, S. & Blomley, N. 2015. Dancing with wolves: Making legal territory in a more-than-human world. Geoforum 62, 51–60. [pdf]

Ojalammi, S. 2015. Susi, tunteet ja tila. Maaseudun uusi aika 1/2015, 5–18. [pdf]

Hiedanpää, J. & Pellikka, J. 2015. Adapting moose hunting: a case study on fragmented hunting grounds around Nuuksio National Park in Helsinki metropolitan area, Finland. European Journal of Wildlife Research [abstract]

Pellikka, J. 2015. Difficulties of Living with Success. Book review. Conservation Biology, Early view. DOI: 10.1111/cobi.12512

Pellikka J., Kurhinen J., Danilov P., Lindén H., Ovaskainen O., Gromtsev A. 2014. Dimensions of the wildlife richness in Eastern Fennoscandia. Вестник охотоведения 11(2), 266–269.

Pellikka, J., Niemi, M. & Hiedanpää, J. 2014. Viestintä- ja paikannusteknologia muuttavat hirvenmetsästyskäytäntöjä. Maaseudun uusi aika 3/2014, 51–67. [pdf]

Niemi, M., Pellikka, J. & Hiedanpää, J. 2014. Ajoketjusta seisontahaukkuun - miten pysäyttävien koirien käytöstä tuli hirvenmetsästyksen valtavirtaa? Suomen Riista 60, 60–79. [pdf]

Niemi, M., Pellikka, J. & Hiedanpää, J. 2014. Metsästyskoirien suojaaminen susilta.
RKTL:n työraportteja 49. [pdf]

Hiedanpää, J. 2014. Susikonflikti ihmisen ja luonnon myyttisenä erottajana. Teoksessa Knuuttila, S & Piela, U. (toim.) Ympäristömytologia. Kalevalaseuran vuosikirja 93. Helsinki. Ss. 375–392. [pdf]

Hiedanpää, J. & Borgström, S. 2014. Why Do Some Institutional Arrangements succeed – Voluntary Protection of Forest Biodiversity in Southwest Finland and of the Golden Eagle in Finnish Lapland. Nature Conservation 7, 29–50. [pdf]

Hiedanpää, J. & Bromley, D.W. 2014. Payments for Ecosystem Services: Durable Habits, Dubious Nudges, Doubtful Efficacy. Journal of Institutional Economics 10(2), 175–195. [pdf]

Pellikka, J., Hiedanpää, J. & Forsman, L. 2014. Metsästäjyys muutoksessa. Teoksessa: Pellikka, J. & Salmi, P.(toim.) Eläinluonnonvarat ja yhteiskunta muutoksessa. – Riista- ja kalatalous. Tutkimuksia ja selvityksiä 1/2014. Ss. 14–17. [pdf]

Hiedanpää, J., Pellikka, J. & Ojalammi, S. 2014. Riistapolitiikkaa muuttamassa. Teoksessa Pellikka, J. & Salmi, P.(toim.), Eläinluonnonvarat ja yhteiskunta muutoksessa. – Riista- ja kalatalous. Tutkimuksia ja selvityksiä 1/2014. Ss. 35–39. [pdf]

Salmi, P., Hiedanpää, J., & Pellikka, J. 2014. Ratkaisukeskeinen riistan- ja kalantutkimus – yhteiskuntatieteellisiä suuntaviivoja. Teoksessa: Pellikka, J. & Salmi, P.(toim.), Eläinluonnonvarat ja yhteiskunta muutoksessa. – Riista- ja kalatalous. Tutkimuksia ja selvityksiä 1/2014. Ss. 40–44. [pdf]

Naukkarinen, I. 2013. Turvallisuusperusteinen susien suojelusta poikkeaminen hukassa – Lainoppia ja empiiristä oikeustiedettä pihasusiasetuksesta. Pro-gradu tutkielma, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta. [pdf]

Hiedanpää, J. & Pellikka, J. 2013. Metsäpeuran palautusistutuksen sosiaalisten vaikutusten ja niiden merkittävyyden arviointi. Suomen Riista 59, 64–85. [pdf]

Pellikka, J. & Forsman, L. 2013. Metsästävien naisten määrä on kasvussa – miten tukea kehitystä? Suomen Riista 59, 34–51. [pdf]

Hiedanpää, J. & Bromley, D.W. 2013. The Stakeholder Game: Pleadings and Reasons in Environmental Policy. Journal of Speculative Philosophy 27(4), 425–441. [pdf]

Hiedanpää, J. & Pellikka, J. 2013. Metsäpeurojen mahdolliseen palautusistutukseen liittyviä vaikutuksia – kevään 2013 metsäpeurafoorumien antia. [pdf]

Hiedanpää, J. 2013. Institutional misfits: Law and habits in Finnish wolf policy. Ecology and Society 18(1):24. [pdf]

Hiedanpää, J. 2013. Paikallisuuden paradoksi. Teoksessa Björn, I., Jokinen, P., Kotilainen, J., Schuurman, N. & Sireni, M. (toim.) Korpososiologi(aa). Kuopio: University Press of Eastern Finland. 224–238. [pdf]

Lähteenmäki, L. 2013.  Suden hetkiä mediassa. Tutkimus susiuutisten kerronnasta
ja susiin liittyvien tunteiden representaatioista lounaissuomalaisissa sanomalehdissä. Pro gradu -tutkielma, Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos. [pdf]

Peltola, T., Ratamäki, O. & Pellikka, J. 2013. Salametsästys ja oikeuttamisen yhteisölliset strategiat. Teoksessa Björn, I., Jokinen, P., Kotilainen, J., Schuurman, N. & Sireni, M. (toim.) Korpisosiologi(aa). Kuopio: University Press of Eastern Finland. 208–223. [pdf]

Forsman, L. & Pellikka, J. 2012. Onko riistanhoidon suosio hiipumassa? Suomen Riista 58, 16–29. [pdf]

Hiedanpää, J. & Pellikka, J. 2012. Virheen politiikka: susiasioiden hallinta Varsinais-Suomessa. Alue ja ympäristö 42(2), 58–69. [pdf]

Hiedanpää, J. & Bromley, D.W. 2012. Contestations over biodiversity protection: Considering Peircean semeiosis. Environmental Values 21(3), 357–378. [pdf]

Hiedanpää, J., Jokinen, A. & Jokinen, P. 2012. Making sense of the social: Human-nonhuman constellations and the wicked road to sustainability. Sustainability: Science, Practice & Policy 8, 15–24 [pdf]

Pellikka, J., Hiedanpää, J. & Rannikko, P. 2012. Minne mennä metsälle? Suomen Riista 58, 30–41.

Hiedanpää, J. 2011. Yyterinniemen orgaaninen funktionalismi. Teoksessa/In: Hiedanpää, J. ym. Kokemäenjoen aalloilla ja rannoilla. Satakuntaliitto, Pori. Online: http://issuu.com/satakuntaliitto/docs/kokemaenjokikirja

Hiedanpää, J., Kotilainen, J. & Salo, M. 2011. Unfolding the organised irresponsibility: Ecosystem approach and the quest for forest biodiversity in Finland, Peru and Russia. Forest Policy and Economics 13, 159–165. [abstract]

Hiedanpää, J.& Bromley, D.W. 2011. The harmonization game: Reason and rules in European biodiversity policy. Environment Policy and Governance 21, 99–111. [pdf]

Niemi, M., Pellikka, J., Nylander, E. & Korhonen, P. 2011. Onko huolta huomisesta? Pohjoissuomalaisten metsästäjien ajatuksia metsäkanalintukantojen pienentyessä. Suomen Riista 57, 3754. [pdf]

Pellikka, J. & Sandström, C. 2011. The role of large carnivore committees in legitimising large carnivore management in Finland and Sweden. Environmental Management 48(1), 212228. [abstract]

Pellikka, Jani. 2011. Työpaja ratkaisi seurojen hirvijahdin. Jahti 45(1), 2526.

Rannikko, P. Hiedanpää, J., Pellikka, J., Ratamäki, O., Härkönen, S. & Salmi, P. 2011. Kohtaamisia metsässä - eläinkiistoista yhteistoimintaan. Metsä Kustannus. 213 s. [sisällysluettelo]

Hiedanpää, J. & Pellikka, J. 2010. Käytännöllinen kekseliäisyys: Tilanneanalyysi hirvenmetsästyksestä kansallispuistossa ja sen lähialueilla. Maaseudun uusi aika 3/2010, 5–20. [pdf]

Hiedanpää, J., Pellikka, J., Laulumaa, M & Nieminen, J. 2010. Hirvieläinten metsästys sosio-ekologisesti pirstoutuneilla metsästysmailla: Tapaustutkimus Nuuksion kansallispuiston ympäristöstä. Riistan- ja kalantutkimus – Tutkimuksia 2/2010. [pdf]

Lindén, H., Heinonen, M. & Pellikka, J. (2010): Pellon määrä ja riistanrikkaus. [Summary: Amount of agricultural land and wildlife richness in SW Finland]. Suomen Riista 56, 85–94.

Vierikko, K., Pellikka, J., Hanski, I., Myllyviita, T., Niemelä, J., Vehkamäki, S. & Lindén, H. 2010. Wildlife richness and forest characteristics: indicators of sustainable forest management in Finland. Ecological Indicators 10(2), 361369. [abstract]

Sirkiä, S., Pellikka, J. & Lindén, H. 2010. Balancing the needs of capercaillie (Tetrao urogallus) and moose (Alces alces) in large-scale human land use. European Journal of Wildlife Research 56(3), 249260. [abstract]

Pellikka, P., Hiedanpää, J., Härkönen, S. & Jaakkola, J. 2009. Metsästys palveluksena: Hirvenmetsästysseurueet hirvivahinkojen vähentäjinä [Summary: The control beliefs regarding hunting capasity for decreasing moose damage in Finnish moose hunting teams]. Suomen riista 55, 71–82. [pdf]